YMM Nedir, Nasıl Olunur, Şartları?
17/12/2018
muhasebe-nedir
Paylaş

Yeminli Mali Müşavirlerin ( YMM ), Şirketlerin muhasebe sistemlerinin oluşturulması, muhasebe sisteminin mevzuata uygun şekilde işleyip işlemediğinin denetlenmesi, muhasebe işlemlerinin, mali tabloların, beyannamelerin incelenerek tasdik edilmesi görevleri vardır.

10 yıllık serbest muhasebeci mali müşavirlik görevini tamamlayarak yeminli Mali müşavir sınavından başarı ile geçen mali müşavirler, Yeminli Mali Müşavir ruhsatına hak kazanırlar. Yeminli Mali Müşavirlerin defter tutma yetkisi yoktur ve görevleri denetleme ve tasdik işlemleridir.

YMM

YMM Mesleğini Düzenleyen Kanun Hangisidir?

Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin usul ve koşulları 13 Haziran 1989 tarihli 3568 sayılı “Türkiye Serbest Muhasebeci,  Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Kanunu” ile düzenlenmektedir. Ancak 26.07.2008 gün ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında” 5786 sayılı Kanun ile Serbest Muhasebeci,  Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek mensubu olabilmenin özel ve genel koşullarında düzenleme yapılmıştır.

Yeminli Mali Müşavir Olmanın Şartları?

Yeminli Mali müşavir olabilmek için, TC Vatandaşı olmak,  kamu haklarından mahrum olmaması, fiil ehliyetinin olması, memuriyetten men edilmiş olmaması, hakkında soruşturma, disiplin ve mahkumiyet olmaması ve meslek şeref ve haysiyetine ters düşecek durumunun olmaması gibi genel şartlar dışında özel şartlar da aranmaktadır.

YMM olmanın özel şartları

  1. 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik görevi yapmış olmak
  2. Yeminli mali müşavir yetkinlik sınavını geçmiş olmak
  3. Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak

26.07.2008 gün ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında” 5786 sayılı Kanun ile;

  • Vergi inceleme yetkisi almış olanlar, bu yetkiyi aldığı tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşunda geçen hizmet sürelerini
  • Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler bölümlerinde öğretim üyeliği görevi yapanların, bu görevlerinde ki hizmet sürelerini

10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik görevi süresi içerisine dahil edebileceklerdir. Ayrıca Vergi inceleme yetkisi alıp mesleki yeterlilik sınavını geçmiş olanlar ile Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler bölümlerinde profesör ünvanı almış kişiler için Yeminli mali müşavir yetkinlik sınavı şartı aranmamaktadır.

Bir önceki yazımız olan Staj Başlatma Nedir? başlıklı makalemizde SMMM staj başlatma, staj başlatma ve staj başlatma nedir hakkında bilgiler verilmektedir.