Limited Şirket ile Anonim Şirket Nasıl Kurulur?
13/12/2018
muhasebe-nedir
Paylaş

Limited Şirket ile Anonim Şirketler sermaye şirketleri olarak geçmektedir ve kuruluş aşamaları şahıs şirketlerinden daha fazla prosedür içermektedir. Bu nedenle de kuruluş masrafları şahıs şirketlerinkinden daha fazla olmaktadır.

Limited Şirket ile Anonim Şirket

Limited Şirket Kuruluşu

Türk Ticaret Kanununun 573. Maddesi ve devamında Limited şirketler için genel hükümler ve kuruluşa ilişkin esaslara yer verilmiştir.

Gerçek ya da tüzel kişiler tarafınca kuruluşu yapılabilecek olan Limited şirketler, en az 1 en fazla 50 kişinin ortaklığı ile kurulabilir. Şirket kuruluşunda ortaklar tarafından başlangıç sermayesi taahhütü verilmesi gerekmektedir.

Limited şirket kuruluşunda şirket ana sözleşmesi hazırlanır ve bu sözleşmenin ıslak imzalarının noter onayında atılması gerekmektedir.  Limited şirket ana sözleşmesinde şu hususlara yer verilmektedir; Şirketin ticari ünvanı ve adresi, Şirketin faaliyet konusu, Toplam sermaye tutarı, sermayenin şirket ortakları arasında dağılımı, Şirket müdürlerinin isim, adres, vatandaşlık bilgileri, Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli.

Anonim Şirket Kuruluşu

Türk Ticaret Kanununun 329. Maddesi ve devamında Anonim şirketler için genel hükümler ve kuruluşa ilişkin esaslara yer verilmiştir.

Gerçek ya da tüzel kişiler tarafınca kuruluşu yapılabilecek olan Anonim şirketler, en az 1 kişi ile kurulabilir. Anonim şirket ortak sayısı 500’ün üzerine çıktığı takdir de, şirket Sermaye Piyasası Kurulu- SPK düzenlemelerine tabi olur. Şirket kuruluşunda ortaklar tarafından başlangıç sermayesi taahhütü verilmesi gerekmektedir. Sermayenin bir kısmı ya da tamamı nakden taahhüt edildiyse taahhüt bedelinin % 25’i tescilden önce, kalan tutar ise anonim şirket tescilinden en geç 24 ay içerisinde ödenmelidir.

Anonim şirket kuruluşunda şirket ana sözleşmesi hazırlanır ve bu sözleşmenin ıslak imzalarının noter onayında atılması gerekmektedir.  Anonim şirket ana sözleşmesinde şu hususlara yer verilmektedir;

  • Şirketin ticari ünvanı ve adresi,
  • Şirketin faaliyet konusu,
  • Toplam sermaye tutarı, her payın değeri ve ödenme şekli, Paylara tanınan hak ve devir ile ilgili sınırlamalar,
  • Şirket kurucuları ve yönetim kurulu üyelerine şirket karından verilecek faydalar,
  • Yönetim kurulu üye sayısı ve imza yetkisi olanlar,
  • Genel kurul toplantısının düzenlenme zamanı ve oy hakları,
  • Pay sahiplerinin taahhüt ettiği başlangıç sermayesi türü ve tutarı,
  • Şirketin hesap dönemi,
  • İlk yönetim kurulu üyelerinin atanması

Bir önceki yazımız olan Staj Başlatma Nedir? başlıklı makalemizde SMMM staj başlatma, staj başlatma ve staj başlatma nedir hakkında bilgiler verilmektedir.