Defter Beyan Sistemi Nedir?
17/11/2018
admin
Paylaş

Defter Beyan Sistemi Nedir?

Defter Beyan Sistemi Nedir?

İşletme hesabı esasına uygun olarak defter tutan mükellefler, basit usule tabi olan mükellefler ve serbeste meslek erbabı kişilerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, kayıtların elektronik ortamda tutulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerinin elektronik ortamda verilebilmesini sağlayan sisteme defter beyan sistemi denir. 17 Aralık 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren serbeste meslek kazanç sahiplerinin defter kayıtları kâğıt üzerinde değil Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında tutulacaktır. Gelir vergisi mükelleflerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar başvuru yaparak kayıtlarının elektronik ortamda gerçekleşme talebi sunmaları belirtilmiştir. Uygulama yeni olduğu için mükelleflere 31 Ocak 2018 tarihine kadar zaman verilmiştir.

Defter Beyan Sistemi Kaydı Nasıl Yapılır?

Defter beyan sistemine kayıt yaparak işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi için internet ortamında bazı aşamaların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’na kayıt açmanız gerekir açtığınız hesap ile kullanıcı adı ve şifreniz ile sayfaya giriş yapınız. Defter beyan için GİB’in defterbeyan.gov.tr adresini kullanacaksınız. Açılan pencereden kendiniz için başvuru yapacaksanız ‘’kendim için’’ müşteriniz için başvuruda bulunacaksanız ‘’ mükellefim için’’ butonlarından birini tıklamalısınız. Açılan sayfada defter beyan sistemi başvuru dilekçesi karşınıza çıkacaktır. Bu dilekçe üzerinde sizden istenilen bilgileri doldurunuz. İsterseniz dilekçenin kâğıt ortamına çıktısını da alabilirsiniz. Dilekçenizi tamamladıktan sonra başvuru yap butonuna basarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu

Basit usule tabi mükellefler ve serbest meslek erbabı mükellefler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 486 No’lu VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ile defter beyan sistemine tabi olmak zorundadır. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ise 1 Ocak 2019 tarihine kadar sisteme dâhil olmaları zorunludur. Defter beyan sistemi için elektronik ortamı kullanma zorunluluğu vardır. Mükelleflerin 31 Aralık 2018 tarihine kadar sisteme kayıt olmaları gerekiyor. Sistemi kullanmak üzere yapılacak başvurular, serbest meslek erbabı mükelleflerin 31 Ocak 2018 tarihine, basit usule tabi mükellefler için 30 Haziran 2018 tarihine kadar yapılmak zorundadır.

İşlemlerin deftere kaydı ve o ayın katma değer vergisinin beyanı aynı ayın 24. Gününden fazla geciktirilmemelidir. Yıllık vergi beyannameleri basit usule tabi mükellefler için 25 Şubat, diğer mükellefler için ise 25 Mart günü son tarih olmak üzere beyan edilmelidir. Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri, satış ve hâsılatları için 3’er aylık kayıtları izleyen ayın son gününe kadar sisteme kayıt edilmelidir. Defter beyan sistemi üzerinde yapılan işlemlerin, girilen kayıtların, defter kayıt işlemlerinin, beyanname, belge, bildirim ve dilekçelerin geçerli sayılabilmesi için sistemde kayıt işleminin gerçekleştirilmiş olması gerekir. Defter beyan sistemini kullanan mükellefler sistem dışında kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda işlem yapamazlar. Yalnızca sistem içerisinde işlem yapma zorunluluğu bulunur.

Defter Beyan Sistemini Kimler Tutabilir ve Hangi Defterler Tutulabilir

Defter beyan sisteminin Vergi Usul Kanunu uyarınca zorunlu hale getirilmesi ile serbest meslek erbapları, işletme hesabına göre defter tutanlar, basit usule tabi olanlar bu sistemi kullanmak zorundadır. Bu meslek gruplarında çalışma yapan kişiler defterlerini internet ortamında tutmak, işleri ile ilgili tüm işlemleri elektronik ortamda yapmak zorundadırlar. Defter beyan sistemi ile tutulabilecek defterler şunlardır:

 • İşletme defteri,
 • Çiftçi işletme defteri,
 • Serbest meslek kazanç defteri,
 • Amortisman defteri,
 • Envanter defteri,
 • Damga vergisi defteri,
 • Ambar defteri,
 • Bitim işleri defteri.

Defter tutma zorunluluğu olan işyerleri bu defterlerin tümünü artık elektronik ortamda defter beyan sistemi ile tutmak zorundadır. Defter kayırları internet sayfasında yer alan kullanıcı hesabınız aracılığı ile tutularak kayıt edilmesi sağlanacaktır.

Defter Beyan Sistemi Üzerinden Beyanname Verilebilecek mi?

Defter beyan sistemine katılan mükelleflerin ilgili döneme ait beyannamelerini oluşturabilecekleri bir bölüm yer alıyor. Bu beyanname bölümünde kişiler beyanname düzenleyebilecekleri gibi beyannamelerini düzenleyebilir, gönderebilir ve görebilirler. Bu sistem sayesinde mükellefler hazırladıkları beyannameyi inceleyip, düzenleyerek istedikleri zaman gönderebilme imkânına sahip olacaklardır. Mükellefler elektronik defter beyan sistemi ile tüm beyanname işlemlerini internet aracılığı ile yapabilirler.

Defter Beyan Sistemi İle Hangi Beyannameler Gönderilebilir

Defter beyan sistemi ile mükellefler beyanname menüsünden işlemlerini yapabileceklerdir. Beyanname menüsünde hazırlanıp gönderilebilecek beyannameler şunlardır:

 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi,
 • Muhtasar beyanname,
 • KDV beyannamesi,
 • Geçici vergi beyannamesi,
 • Damga vergisi beyannamesi
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi.

KDV’nin Son Gününe Kadar Sisteme Fatura İşlenebilir mi?

Sisteme dâhil olan mükellefler ait olduklara aya ait KDV beyannamesinin verilmesi işlemini son gün dâhil olmak üzere defter kayıt sisteminden giriş yaparak gerçekleştirebilirler. Takvim yılının son ayına ait kayıt bilgileri gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün 23.59’a kadar giriş yapılarak işleme tabi olabiliyor.
Defter Kayıt Sisteminde Kayıtlar Yanlış Girildiğinde Düzeltilebilir mi?
Defter kayıt sisteminde kayıtlar yanlış girildiğinde ve bu hata fark edildiğinde tebliğ ve kayıt zamanına ilişkin sürenin bitimine kadar kayıt silinip yeniden düzenlenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu kayıt ve tebliğ tarihinin takibidir. Eğer belirlenen tarih geçerse kayıt düzelte şansınız olmayacaktır. Bu nedenle defter kayıt sistemine kayıt ettiğiniz bilgilerin dikkatle kontrolü önem arz eder.
Defter Kayıt Sisteminden Hangi Elektronik Belgeler Düzenlenebilir?
Defter kayıt sistemine kayıt olan mükellefler belli evrak ve belgeleri sistem üzerinden düzenleyerek ibraz edebiliyorlar. Defter kayıt sisteminden düzenlenebilen elektronik evraklar şunlardır:
⦁ Faturalar ve fatura yerine geçen vesikalar,
⦁ Gider pusulası,
⦁ Müstahsil makbuzu,
⦁ Sevk irsaliyesi,
⦁ Serbest meslek makbuzu,
Bu evraklara benzeyen diğer vesikalar defter kayıt sisteminde düzenlenebiliyor.

 

Defter Kayıt Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Gelişen teknoloji ile birçok işlemde olduğu gibi vergi mükellefi işletmelerin muhasebe işlerinin bir çoğu artık internet ortamında yapılacaktır. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yasa uyarınca serbest meslek mensupları, basit usule tabi işletmeler ve işletme hesabına göre defter tutanlar defter kayıt sistemine kayıt olarak gerekli işlemleri buradan yapmak zorundadır. Defter kayıt sistemi kullanımının kullanıcılara sunduğu çeşitli avantajlar bulunur. Bu sistem ile ticari muhasebe programı kullanma ihtiyacı olmayacaktır. İnternet olan her ortamda vergisel ve ticari tüm işlemler elektronik ortamda yapılabilecektir. Defter kayıt sistemi ile evrak yoğunluğu azalarak işlemlerin daha pratik yapılması sağlanacaktır. İnternet ortamında çok daha hızlı bir şekilde yapılacak işlemler sayesinde zaman kaybı önlenmiş olacaktır. İşletmeye ait defterlerin saklanması için kullanılan arşiv maliyeti olmayacaktır. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele için çok yararlı olacaktır. Vergiye gönüllü uyumluluğu büyük ölçüde artıracaktır.

Defter Kayıt Sisteminden Çıkış Nasıl Olur

Defter kayıt sistemine dâhil olmak zorunda olan mükellefin ölümü sistemden çıkış için en sabit durumdur. Gaiplik hakkında kurul kararı çıkması halinde de sistemden çıkış gerçekleşir. İkinci sınıf tüccarlıktan birinci sınıf tüccarlığa geçen kişiler defter beyan sisteminden çıkar. Yeni iş için yeni kayıt gerekli olacaktır. Basit usulde vergilendirilmekten vazgeçilmesi de defter kayıt sisteminden çıkmak için sebep teşkil eder. Kazançlarını bilanço esasına göre beyan etmek istediğini dilekçe ile belirten basit usule tabi kişiler defter kayıt sisteminden çıkış yapmış olacaktır.BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
 • Şaşırtıcı
 • Güzel
 • Üzücü
 • Kızdırıcı
 • Gereksiz
 • İlginç